Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.17.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 24 - 2021. 05. 24

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.17.) rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló EGERSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete a következő bevezető résszel egészül ki:

„Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló EGERSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete a következő bevezető résszel egészül ki: Egerszalók Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló EGERSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete Normaszövegben foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

950 158 560 Ft költségvetési bevétellel

950 158 560 Ft költségvetési kiadással

0 Ft költségvetési egyenleggel

0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)

0 Ft felhalmozási (hiány,többlet)”

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló EGERSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat,, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A módosított bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület..

(4) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.”

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló EGERSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.”

4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló EGERSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.2,6.2.1,6.2.2,6.2.3 mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.”

5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló EGERSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok ”

6. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló EGERSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete a következő csatolmánnyal egészül ki:

7. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló EGERSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete

  • a) bevezető része,
  • b) (1) bekezdésében a „:” szövegrész,
  • c) (1)–(3) bekezdése,
  • d) (6) bekezdése,
  • e) (6) bekezdése,
  • f) Normaszöveg szerinti csatolmánya.

8. § Ez a rendelet 2021. május 24-én lép hatályba.