Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Tiszagyulaháza község polgármestere, a veszélyhelyzet és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés végrehajtása

1. § (1) Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-3. mellékletekben foglaltak szerint:

 • a) 275.276.823 Ft teljesített bevétellel, ezen belül
  • aa) 252.174.797 Ft költségvetési bevétellel, ezen belül
   aaa) 203.297.709 Ft működési bevétellel,
   aab) 48.877.088 Ft felhalmozási bevétellel,
  • ab) 23.102.026 Ft finanszírozási bevétellel,
 • b) 225.436.387 Ft teljesített kiadással, ezen belül
  • ba) 221.826.555 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
   baa) 153.753.816 Ft működési kiadással,
   bab) 68.072.739 Ft felhalmozási kiadással,
  • bb) 3.609.832 Ft finanszírozási kiadással

  jóváhagyja.

(2) A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlegét az 1. melléklet szerint:

 • a) 30.348.242 Ft költségvetési többlettel, ezen belül
  • aa) 49.543.893 Ft működési többlettel,
  • ab) 19.195.651 Ft felhalmozási hiánnyal

  jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat és az intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2-3. melléklet, felújítási és fejlesztési feladatait a 8. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint elfogadja.

2. A maradvány jóváhagyása

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2020. évi maradvány-kimutatását 46.840.436 Ft összegben a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2020. évi összevont változását a 7. melléklet szerint tárgy időszak végén 47.727.844 Ft összegben elfogadja.

3. Az önkormányzat vagyona

3. § (1) Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján 754.039.423 Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti, vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint elfogadja.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Nettósított Mérleg

4. melléklet

Mérleg

5. melléklet

vagyonkimutatás

6. melléklet

maradványkimutatás

8. melléklet

beszerzések