Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Somberek Község Önkormányzatának Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2020. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet szerint 332.038.749 Ft bevétellel, 284.652.397 Ft kiadással, 47.386.352 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 32.709.447 Ft szabad pénzkészlettel jóváhagyja, 15.842.170 Ft kötött felhasználású pénzkészlettel, 60.000.000 Ft kincstárjeggyel jóváhagyja.

(2) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 44.886.202 Ft bevétellel, 42.269.541 Ft kiadással, 2.616.661 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal, 1.930.718 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.

(3) Sombereki Óvoda és Konyha összevont beszámolóját a 4. a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 66.545.647 Ft bevétellel, 66.013.803 Ft kiadással 531.844 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal, 2.855.251 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.

(4) Sombereki Óvoda beszámolóját a 4.b számú mellékletben foglaltaknak megfelelően a Sombereki Óvoda tekintetében 32.226.042 Ft bevétellel, 32.093.290 Ft kiadással, 132.752 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal, 193.117 Ft pénzkészlettel jóváhagyja. A Sombereki Konyha 34.309.605 Ft bevétellel, 33.920.513 Ft kiadással 389.092 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal, valamint 2.662.134 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.

(5) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás beszámolóját az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 50.475.554 Ft bevétellel, 50.415.932 Ft kiadással, 59.622 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal, 59.622 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A felhalmozási kiadások teljesítését 34.412.270 Ft összegben, valamint annak részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

2. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi konszolidált költségvetési pénzmaradványát 50.003.013 Ft összegben, a 11. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat intézményi adatok nélküli pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 47.386.352 Ft összegben jóváhagyja.

(3) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát a 11. számú melléklet szerint 2.616.661 Ft értékben fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2020. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 12. számú mellékletben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait 2020. évben a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, Kincstárjegy eladása és betétszámla elhelyezése a 8.a sz. melléklet szerint történt.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza rendelet 8.b.sz. melléklete.

(5) Az önkormányzat közvetett kiadásait a 9. sz. melléklet tartalmazza, részletezi.

(6) A Görcsönydoboka Községgel közösen fenntartott intézmények elszámolása a 10. sz. mellékletben található.

(7) A rendelet 1-4.számú függeléke az Önkormányzat, Hivatal, Óvoda és Konyha, valamint az Óvodafenntartó Társulás 2020.évi költségvetését tartalmazza kormányzati funkciók szerinti bontásban.

4. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül 2021. május 28. napján kihirdetésre került.

1. melléklet

Zárszámadás

zarszamadas mellekletei.xlsx