Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Tard Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és költségvetési intézménye 2020. évi összevont teljesített költségvetését

 • a) 405.932.761 Ft bevételi főösszeggel, ebből
  • aa) 177.238.713 Ft költségvetési jellegű működési bevétellel,
  • ab) 45.644.523 Ft költségvetési jellegű felhalmozási bevétellel,
  • ac) 183.049.525 Ft finanszírozási jellegű bevétellel,
 • b) 215.337.489 Ft kiadási főösszeggel, ebből
  • ba) 158.392.183 Ft költségvetési jellegű működési kiadással,
  • bb) 34.391.999 Ft költségvetési jellegű felhalmozási kiadással,
  • bc) 22.553.307 Ft finanszírozási jellegű kiadással elfogadja az 1. melléklet szerint.

2. § A képviselő-testület

 • a) az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként feladat ellátási formánkénti bontásban a 2. melléklet szerint,
 • b) az önkormányzat és intézményei teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célonkénti bontásban a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. § A képviselő-testület

 • a) az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 4. melléklet szerint,
 • b) az önkormányzat bevételeit és kiadásait feladat ellátási formánként az 5. melléklet szerint,
 • c) a Bükk Kincsei Napközi-Otthonos Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 6. melléklet szerint,
 • d) a Bükk Kincsei Napközi-Otthonos Óvoda bevételeit és kiadásait feladat ellátási formánként a 7. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület

 • a) a beruházási kiadásokat a 8. mellékletek szerint,
 • b) a felújítási kiadásokat a 9. melléklet szerint,
 • c) az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint fogadja el.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület

 • a) a pénzeszközök változásának levezetését a 16. melléklet,
 • b) az önkormányzat által nyújtott kölcsönöket a 17. melléklet,
 • c) az adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

7. § A központosított előirányzatok és a mutatószámok alapján járó támogatások elszámolását a 18. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület

9. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.