Dunabogdány Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Dunabogdány Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti – hatáskörében eljárva Dunabogdány Község Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 217.924.440 Ft-tal megemeli, a rendelet 1.melléklete szerint kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok szerinti bontásban.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt módosítással Dunabogdány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 912.672.777 Ft.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezetének bevételi oldalát 216.791.084 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint:

 • a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14.659.768
 • b) Felhalmozási célú támogatás 130.392.763
 • c) Közhatalmi bevételek 23.328.023
 • d) Működési bevételek 12.174.655
 • e) Működési célú átvett pénzeszközök - 10.000
 • f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 30.000.000
 • g) Költségvetési bevételek összesen 210.545.209
 • h) Előző évi maradvány pontosítása - 2.598.012
 • i) 2021. évi állami támogatások előlege 8.843.887
 • j) Finanszírozási bevételek összesen 6.245.875
 • k) Bevételi előirányzatok növekedése összesen 216.791.084

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezetének kiadási oldalát 216.791.084 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint:

 • a) Személyi juttatások 5.921.356
 • b) Munkaadót terhelő járulékok - 102.000
 • c) Dologi kiadások 6.270.269
 • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 541.828
 • e) Előző évi elszámolásból állami tám.visszafizetése 794.137
 • f) Egyéb működési célú támogatások - 11.884.600
 • g) Tartalék 273.077.375
 • h) Beruházások - 46.454.985
 • i) Felújítások 8.483.154
 • j) Költségvetési kiadások összesen 236.646.334
 • k) 2020. évi állami támogatások előlegének visszafizetése 175.537
 • l) Intézményfinanszírozás - 20.030.787
 • m) Finanszírozási kiadások összesen - 19.855.250
 • n) Kiadási előirányzatok növekedése összesen 216.791.084

(3) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt módosításokkal az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 906.870.818 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi oldalát 5.819.764 Ft-tal csökkenti az alábbiak szerint:

 • a) Intézményfinanszírozás - 6.295.607
 • b) Működési bevételek 475.000
 • c) Maradvány igénybevételének pontosítása 843
 • d) Bevételi előirányzatok csökkenése összesen - 5.819.764

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése kiadási oldalát 5.819.764 Ft-tal csökkenti az alábbiak szerint:

 • a) Személyi juttatások - 1.409.913
 • b) Munkaadót terhelő járulékok - 2.496.587
 • c) Dologi kiadások - 2.595.853
 • d) Beruházások - 856.270
 • e) Ingatlan felújítás 1.538.859
 • f) Kiadási előirányzatok csökkenése összesen - 5.819.764

(3) A 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak.

(4) Az (1) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 55.811.236 Ft.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés Művelődési Ház költségvetése bevételi oldalát 231.104 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint:

 • a) Pályázati támogatás 500.000
 • b) Működési bevétel (bérleti díj) 364.500
 • c) Maradvány igénybevételének pontosítása 2.217
 • d) Intézmény finanszírozás - 635.613
 • e) Bevételi előirányzatok növekedése összesen 231.104

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés Művelődési Ház költségvetése kiadási oldalát 231.104 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint

 • a) Személyi juttatások 211.666
 • b) Munkaadót terhelő járulékok - 128.979
 • c) Dologi kiadások - 767.841
 • d) Beruházások - 194.042
 • e) Ingatlan felújítás 1.110.300
 • f) Kiadási előirányzatok növekedése összesen 231.104

(3) A 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak.

(4) Az (1) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 19.077.142 Ft.

5. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi oldalát 11.959.567 Ft-tal csökkenti az alábbiak szerint:

 • a) Működési bevételek (ellátási díjak, áfa) - 409.204
 • b) Egyéb támogatás 200.000
 • c) Intézmény finanszírozás - 11.959.567
 • d) Bevételi előirányzatok csökkenése összesen - 12.168.771

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése kiadási oldalát 11.959.567 Ft-tal csökkenti az alábbiak szerint:

 • a) Személyi juttatások - 3.251.616
 • b) Munkaadót terhelő járulékok - 2.307.491
 • c) Dologi kiadások - 6.483.664
 • d) Beruházások - 126.000
 • e) Kiadási előirányzatok csökkenése összesen - 12.168.771

(3) A 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak.

(4) Az (1) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 107.502.134 Ft.

6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításai

K2020-rendeletmod_2_melléklet_1.xlsx