Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.8.) önkormányzati rendelete

a város címeréről, pecsétjéről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló 6/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 09- 2021. 06. 09

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a város címeréről, pecsétjéről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló 6/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Izsák Város Önkormányzat Alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

1. § A város címeréről, pecsétjéről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló 6/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A város címerét az „Izsáki Termék” megjelöléssel együtt magánszemélyek és szervezetek a polgármester írásos engedélyével ingyenesen használhatják.”

2. § A város címeréről, pecsétjéről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló 6/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A címer előállítása, használata, forgalomba hozatala, valamint az „Izsáki Termék” megjelölés használata, forgalomba hozatala iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete tartalmazza, amelyet a polgármesterhez kell benyújtani.”

3. § A város címeréről, pecsétjéről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló 6/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. június 9-én lép hatályba.

(2) Az 1–3. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet.docx