Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Hatályos: 2021. 06. 19

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

2021.06.19.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szarvas Város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. Háziorvosi körzet

2. § (1) Szarvas Város közigazgatási területe hét háziorvosi körzetet alkot.

(2) Az egyes felnőtt háziorvosi körzetek felsorolását és részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. Házi gyermekorvosi körzet

3. § (1) Szarvas Város közigazgatási területe három házi gyermekorvosi körzetet alkot.

(2) Az egyes házi gyermekorvosi körzetek felsorolását és részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. Fogorvosi körzet

4. § (1) A fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Szarvas Város Önkormányzatának közigazgatási területe négy fogorvosi körzetet alkot.

(2) Az egyes fogorvosi és iskolafogászati körzetek felsorolását és részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. Védőnői körzet

5. § (1) Szarvas Város Önkormányzata a védőnői feladatellátást társulás formájában a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja.

(2) Szarvas Város közigazgatási területe öt védőnői körzetet alkot.

(3) Az egyes védőnői körzetek felsorolását és részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás

6. § (1)1 Az alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt háziorvosi és ügyeleti ellátást Szarvas Város Önkormányzata társulás formájában a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja. Az ügyeleti ellátás székhelye: Szarvas, Vasút utca 46-48.

(2)2 Fogorvosi ügyeleti ellátás: a Békéscsabán működő fogorvosi körzetekben havi beosztás alapján szombaton és vasárnap, valamint ünnepnapokon 8-14 óra között.

7. Iskola - egészségügyi ellátás

7. § (1) Az iskola-egészségügyi ellátást Szarvas Város Önkormányzata társulás formájában a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja.

(2) Szarvas Város közigazgatási területe három iskola-egészségügyi körzetet alkot.

(3) Az egyes iskola-egészségügyi körzetek felsorolását és részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (V. 24.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1

A 6. § (1) bekezdése a Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 6. § (2) bekezdése a Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Módosította: 13/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2021. június 19.

4

Módosította: 13/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés Hatályos: 2021. június 19.

5

Módosította: 13/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdés Hatályos: 2021. június 19.

6

Módosította: 13/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdés Hatályos: 2021. június 19.

7

Módosította: 13/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdés Hatályos: 2021. június 19.