Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól

Hatályos: 2021. 09. 09- 2022. 08. 31

Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól1

2021.09.09.

Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I.törvény 96. § a.) és b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnek minősül a hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óra közötti időtartamon kívüli, pénteken 8.00-14.00 óra közötti időtartamon kívüli, valamint a szombaton történő házasságkötés.

2. § Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a hivatali helyiségben történő lebonyolítás szolgáltatási díja: 8.000.-Ft./házasságkötés. Hivatali helyiségen kívül – munkaidőben – történő házasságkötés lebonyolításának díja: 20.000.-Ft/házasságkötés. Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolításának díja: 20.000.-Ft/ házasságkötés díjat kell fizetni.

3. § Hivatali helyiségben, vagy hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül megkötött házasságkötés esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként 5.000.-Ft díj illeti meg.

4. §2

5. § Ez a rendelet 2021. szeptember 8-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet az Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. szeptember 1. napjával.

2

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.