Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 09. 28

Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületnek 6/2014 (X.1.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

2021.09.28.

Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. § Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatlan időtartamra helyi iparűzési adót vezet be.

2. §2 Iparűzési tevékenység végzése esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyúttal hatályát veszti Karakószörcsök Község Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 16/2004. (VII.30.) önkormányzati rendelete.

1

A bevezető a Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.