Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 01- 2022. 05. 26

Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 17. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, a 17. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében, a 17. § (2) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Cegléd Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény), és a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § (1) Ez a rendelet tizennyolc mellékletet tartalmaz.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában előírt kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés fő összegei

3. § [1] (1) Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege 9.523.004.958 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.

(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 9.425.108.770 Ft.

(3) A költségvetési egyenleg összege: 97.896.188 Ft. A költségvetési egyenleg többlet. A költségvetési egyenleg tartalmazza a 97.896.188 Ft 2021 évi megelőlegezés összegét.

 • a) működési költségvetési egyenleg: 102.251.408 Ft. A működési egyenleg többlet.
 • b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 4.355.220 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

 • a) bevétel, belföldi finanszírozás bevételei 2.387.925.164 Ft.
 • b) kiadás, belföldi finanszírozás kiadásai 2.485.821.352 Ft.

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 11.910.930.122 Ft, az 1. melléklet szerint.

4. § [2] (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 6.176.715.731 Ft, ebből:

 • a) önkormányzatok működési támogatása 2.977.175.258 Ft:
  • aa) kötelező feladat 2.977.175.258 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
 • b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 425.113.357 Ft:
  • ba) kötelező feladat 415.293.469 Ft Ft
  • bb) önként vállalt feladat 9.819.888 Ft Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
 • c) termékek és szolgáltatások adói: 1.625.499.176 Ft:
  • ca) kötelező feladat 1.625.499.176 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft
 • d) közhatalmi bevételek 358.581.779 Ft:
  • da) kötelező feladat 346.500.000 Ft
  • db) önként vállalt feladat 12.081.779 Ft
  • dc) állami feladat 0 Ft
 • e) működési bevételek 691.205.161 Ft:
  • ea) kötelező feladat 676.861.877 Ft
  • eb) önként vállalt feladat 14.343.284 Ft
  • ec) állami feladat 0 Ft
 • f) működési célú átvett pénzeszközök 99.141.000 Ft:
  • fa) kötelező feladat 0 Ft
  • fb) önként vállalt feladat 99.141.000 Ft
  • fc) állami feladat 0 Ft

(2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 3.346.289.227, ebből:

 • a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.530.523.437:
  • aa) kötelező feladat 1.530.523.437 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
 • b) felhalmozási bevételek 1.813.625.746 Ft:
  • ba) kötelező feladat 1.384.051.677 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 429.574.069 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
 • c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.140.044 Ft:
  • ca) kötelező feladat 2.140.044 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft

(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 2.387.925.164 Ft, ebből belföldi finanszírozás bevételei 2.387.925.164 Ft:

 • a) kötelező feladat 2.387.925.164 Ft
 • b) önként vállalt feladat 0 Ft
 • c) állami feladat 0 Ft

5. § [3] (1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 6.074.464.323 Ft, ebből:

 • a) személyi juttatások 1.761.882.936 Ft:
  • aa) kötelező feladat 1.759.842.936 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 2.040.000 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
 • b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 287.043.991 Ft:
  • ba) kötelező feladat 286.759.411 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 284.580 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
 • c) dologi kiadások 2.265.853.103 Ft:
  • ca) kötelező feladat 2.249.228.925 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 16.624.178 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft
 • d) ellátottak pénzbeli juttatásai 75.479.680 Ft:
  • da) kötelező feladat 46.739.680 Ft
  • db) önként vállalt feladat 28.740.000 Ft
  • dc) állami feladat 0 Ft
 • e) egyéb működési célú kiadások 1.684.204.613 Ft:
  • ea) kötelező feladat 1.600.295.965 Ft
  • eb) önként vállalt feladat 70.357.000 Ft
  • ec) állami feladat 0 Ft
 • f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 49.653.500 Ft:
  • fa) kötelező feladat 49.653.500 Ft
  • fb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • fc) állami feladat 0 Ft”

(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 3.350.644.447 Ft, ebből:

 • a) beruházások 2.018.795.523 Ft:
  • aa) kötelező feladat 2.018.695.523 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 100.000 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
 • b) felújítások 823.444.691 Ft:
  • ba) kötelező feladat 823.444.691 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
 • c) egyéb felhalmozási célú kiadások 508.404.233 Ft:
  • ca) kötelező feladat 432.382.506 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 76.021.727 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft

(3) Finanszírozási kiadások előirányzata: 2.485.821.352 Ft, ebből belföldi finanszírozás kiadásai 2.485.821.352 Ft:

 • a) kötelező feladat 2.485.821.352 Ft
 • b) önként vállalt feladat 0 Ft
 • c) állami feladat 0 Ft

6. § [4] Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 3.293.110.570 Ft, ebből:

 • a) személyi juttatások 107.561.700 Ft:
  • aa) kötelező feladat 105.521.700 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 2.040.000 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
 • b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.552.364 Ft:
  • ba) kötelező feladat 15.267.784 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 284.580 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
 • c) dologi kiadások 1.423.863.861 Ft:
  • ca) kötelező feladat 1.407.239.683 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 16.624.178 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft
 • d) ellátottak pénzbeli juttatásai 75.479.680 Ft:
  • da) kötelező feladat 46.739.680 Ft
  • db) önként vállalt feladat 28.740.000 Ft
  • dc) állami feladat 0 Ft
 • e) egyéb működési célú kiadások 1.670.652.965 Ft:
  • ea) kötelező feladat 1.600.295.965 Ft
  • eb) önként vállalt feladat 70.357.000 Ft
  • ec) állami feladat 0 Ft
 • f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 49.653.500 Ft:
  • fa) kötelező feladat 49.653.500 Ft
  • fb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • fc) állami feladat 0 Ft

7. § [5] Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 3.293.110.570 Ft, ebből:

 • a) személyi juttatások 107.561.700 Ft:
  • aa) kötelező feladat 105.521.700 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 2.040.000 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
 • b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.552.364 Ft:
  • ba) kötelező feladat 15.267.784 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 284.580 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
 • c) dologi kiadások 1.423.863.861 Ft:
  • ca) kötelező feladat 1.407.239.683 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 16.624.178 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft
 • d) ellátottak pénzbeli juttatásai 75.479.680 Ft:
  • da) kötelező feladat 46.739.680 Ft
  • db) önként vállalt feladat 28.740.000 Ft
  • dc) állami feladat 0 Ft
 • e) egyéb működési célú kiadások 1.670.652.965 Ft:
  • ea) kötelező feladat 1.600.295.965 Ft
  • eb) önként vállalt feladat 70.357.000 Ft
  • ec) állami feladat 0 Ft
 • f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 49.653.500 Ft:
  • fa) kötelező feladat 49.653.500 Ft
  • fb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • fc) állami feladat 0 Ft

8. § [6] (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 2.013.485.623 Ft a 9. melléklet szerint, ebből:

 • a) Önkormányzat 1.985.463.623 Ft:
  • aa) kötelező feladat 1.985.363.623 Ft Ft
  • ab) önként vállalt feladat 100.000 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
 • b) Intézmények 28.022.000 Ft:
  • ba) kötelező feladat 28.022.000 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft

(2) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 742.856.349 Ft, a 10. melléklet szerint, ebből:

 • a) Önkormányzat 742.856.349 Ft:
  • aa) kötelező feladat 742.856.349 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
 • b) Intézmények 0 Ft:
  • ba) kötelező feladat 0 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft

(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 499.749.283 Ft, a 11. melléklet szerint, ebből:

 • a) Önkormányzat 499.749.283 Ft:
  • aa) kötelező feladat 463.382.506Ft
  • ab) önként vállalt feladat 36.366.777 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
 • b) Intézmények 0 e Ft:
  • ba) kötelező feladat 0 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft

9. § [7] A tartalékok összege a 8. melléklet szerint 49.653.500 Ft, ebből: tartalékok 49.653.500 Ft:

 • a) kötelező feladat 49.653.500 Ft
 • b) önként vállalt feladat 0 Ft
 • c) állami feladat 0 Ft

10. § A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalásait éves és feladatonkénti bontásban a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérlegét:

 • a) működési és
 • b) felhalmozási részletezésben állapítja meg.

3. Eljárási szabályok

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletalapján hajtja végre, intézményei útján.

(2) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapítja meg.

(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.

(4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzaton túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.

13. § (1) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző Képviselő-testületi ülésén, 2021. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

 • a) 2021. június 30.
 • b) 2021. szeptember 30.
 • c) 2021. december 31.

(2) Az Önkormányzat és intézményei a kiemelt előirányzatokon belül - év közben szükség szerint bármikor - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az Önkormányzat az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, költségvetési támogatást a finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházás és felújítás esetén lehet.

(4) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

 • a) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2015. (XII) 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.10. alpontjában meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról;
 • b) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként a pénzintézetnél elhelyezze;

(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

15. § (1) Hitel felvételéről a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével.

(2) Az Önkormányzat a számlavezető banktól, az érvényben lévő keretszerződés alapján, maximum 400.000.000 Ft likvid hitelt vehet igénybe.

16. § Az Önkormányzat az Európai Uniós és nem Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 14. melléklet alapján elkülönítetten kezeli.

17. § (1) A 7. § a) és b) pontjában meghatározott előirányzaton belül, 2021. január 1-jétől a tárgy év végéig terjedő időtartamra

 • a) a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 61.800 Ft összegben állapítja meg,
 • b) egységesen, valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 30 %-a,
 • c) egységesen, valamennyi középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) A 7. § a) pont aa) alpontjában, és b) pont ba) alpontjában meghatározott előirányzaton belül vezetői illetménypótlékot állapít meg egységesen a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetői szintnek megfelelő vezető munkakörű közszolgálati tisztviselője részére, melynek mértéke az irodavezető alapilletményének 10 %-a.

18. § Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházást a fedezet rendelkezésre állásakor indít el.

19. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítésére - melyekhez támogatás nem kapcsolódik - a felhalmozási jellegű bevételek teljesüléseinek ütemében kerül sor.

(2) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli.

20. § A Képviselő-testület és a bizottságok tagjai részére a tiszteletdíj számfejtése és kifizetése a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtési rendszerében történik.

4. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 25/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdése szerint kerül kihirdetésre.


[1] A 3. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 4. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] Az 5. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 6. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[5] A 7. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[6] A 8. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[7] A 9. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[8] Az 1. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 2. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 3. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 4. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] Az 5. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 6. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 7. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] A 8. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[16] A 9. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
[17] A 12. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.