Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 18/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 02 - 2021. 11. 01

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 18/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.02.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról a következőket rendeli el

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba, és 2021. november 2-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.