Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a község közterületeinek használatáról szóló 12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 02 - 2021. 11. 01

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a község közterületeinek használatáról szóló 12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.02.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a közterület használatáról a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba, és 2021. november 2-án hatályát veszti.

1. melléklet7

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.