Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 17/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 02 - 2021. 11. 01

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 17/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.02.

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 60. § (4) bekezdésében, valamint a 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőt rendeli el

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba, és 2021. november 2-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.