Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 28 - 2021. 10. 29

Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.10.28.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.