Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

A gyermekjóléti szolgáltatásokról és ellátásokról

Hatályos: 2021. 10. 30

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

A gyermekjóléti szolgáltatásokról és ellátásokról

2021.10.30.

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyöshalász község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyekre, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.

2. A gyermekvédelmi ellátások formái

2. § A gyermekvédelmi törvényben meghatározott egyes ellátási formák közül Gyöngyöshalász Község Önkormányzata a következő ellátásokat biztosítja:

a) intézményi és szünidei gyermekétkeztetés,

b) gyermekjóléti szolgáltatás.

3. Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés

3. § (1) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló vállalkozás útján biztosítja.

(2) A gyermekétkeztetés térítési díját külön rendelet szabályozza.

4. § (1) Az önkormányzat természetbeni ellátásként szünidei gyermekétkeztetést biztosít.

(2) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló vállalkozás útján biztosítja.

(3) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a Gyvt. 21/C. (1) bekezdés a) pontja szerinti hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

(4) A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmet a szülő, törvényes képviselő a Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalba nyújthatja be.

4. A gyermekjóléti szolgáltatás

5. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Gyvt. 39. -a tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

6. § Hatályát veszti A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2014. (I. 17.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet 2021. október 30-án lép hatályba.