Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 30 - 2021. 07. 02

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.30.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületen az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

10. melléklet