Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 16 - 2021. 09. 16

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.09.16.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT című 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének (Ft-ban) kiadási főösszegét 5.024.479.118 ezen belül:

a) a működési célú kiadásokat 3.600.652.039 ebből:

aa) személyi jellegű kiadásokat: 1.058.327.605

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 170.736.205

ac) a dologi jellegű kiadásokat 1.137.093.760

ad) ellátottak pénzbeli juttatását 58.000.000

ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.176.494.469

b) a felhalmozási célú kiadást 1.423.827.079 ebből:

ba) beruházások összegét 1.198.650.593

bb) felújításokat 200.860.673

bc) egyéb felhalmozási kiadásokat 24.315.813 összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadását 1.174.930.839 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének (Ft-ban) bevételi főösszegét 6.199.409.957 ezen belül:

a) a működési célú bevételt 3.206.795.866

b) a felhalmozási célú bevételt 168.953.511

c) finanszírozási bevételeket 2.823.660.580 összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.006.745.348 Ft összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – 1.536.136.405 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. § (1) A BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT című 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT című 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT című 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT című 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT című 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT című 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT című 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT című 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT című 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT című 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT című 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT című 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

12. melléklet