Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 11 - 2021. 11. 11

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.11.11.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 128 307 e Ft költségvetési bevétellel,185 735 e Ft költségvetési kiadással,58 490 e Ft finanszírozási bevétellel,1 062 e Ft finanszírozási kiadással - állapítja meg. (2) Az egyenleg fedezetére finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradványból: 33 488 e Ft felhalmozási célú, 25 002 e Ft működési célú felhasználást irányoz elő.”

2. § (1) A R.1.) melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R.2.) melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.