Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.26.

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. november 25-én lép hatályba.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.