Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 9/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 01. 01

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 9/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, és a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 9/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A mezőőri járulék mértéke: 1000 Ft/hektár/év .”

(2)1 A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 9/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a kötelezett használatában vagy tulajdonában az összeszámítást követően 1 hektárnál kisebb földterület van, a mezőőri járulék mértéke: 1000 Ft/év. ”

2. § Hatályát veszti a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 9/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja.

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti.

1

Az 1. § (2) bekezdése a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-a alapján nem lép hatályba. Az 1. § (2) bekezdése a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-a alapján nem lép hatályba.