Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 25 - 2021. 02. 24

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2021. (II. 24.) ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról


Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint a Képviselő-testületi jogköröket a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester gyakorolja, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel

92.746.000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

86.324.064 Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz

604.633.132 Ft

d) maradvány igénybevétele

  1. Ft”

(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

532.922.718 Ft

b)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


84.481.446 Ft

c) dologi kiadások

233.057.027 Ft

d) egyéb működési célú kiadások

9.555.648 Ft

e) beruházások, felújítások

f) engedélyezett létszámkerete

23.591.588 Ft

104 fő”.


2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

    44.960.000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

d) működési célú átvett pénzeszközök

        76.812.278 Ft

15.199.052 Ft

58.009.808 Ft”

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

111.271.111 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


14.771.977 Ft

c) dologi kiadások

67.076.393 Ft

d) beruházások, felújítások

1.861.657 Ft

e) engedélyezett létszámkerete

17 fő”


3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

5.133.618 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

d) működési célú átvett pénzeszköz

21.289.200 Ft

3.355.451 Ft

2.192.638 Ft”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

18.585.815 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


3.038.515 Ft

c) dologi kiadások

d) beruházások, felújítások

10.021.477 Ft

325.100 Ft

e) engedélyezett létszámkerete

5 fő”


4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

1.985.385 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

d) működési célú átvett pénzeszköz

35.045.055 Ft

10.700.416 Ft

2.886.365 Ft”

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

35.007.128 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5.346.359 Ft


c) dologi kiadások

d) beruházások, felújítások

   8.079.084 Ft

   2.184.650 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

8 fő


5. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

131.982.000 Ft

b) Irányító szervtől kapott támogatás

389.917.185 Ft

c) pénzmaradvány igénybevétele

d) felhalmozási célú átvett pénzeszközök

e) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6.363.311 Ft

882.000 Ft

4.724 Ft

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

255.383.010 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55.184.208 Ft

c) dologi kiadások

d) pénzeszköz átadások és egyéb támogatások

e) beruházások, felújítások

f) egyéb felhalmozási célú kiadások

211.220.188 Ft

556.517 Ft

3.805.297 Ft

3.000.000 Ft

g) engedélyezett létszámkerete

69 fő


6. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

243.408.768 Ft

b) közhatalmi bevételek

580.041.000 Ft

c) államtól kapott támogatás

1.516.377.402 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök

      268.058.797 Ft

e) működési finanszírozási bevételek (Pénzmaradvány igénybevétele működési célra, folyószámlahitel, állami megelőlegezés)

769.007.394 Ft”

(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

560.889.090 Ft

b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek

40.500.000 Ft

c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra

1.531.558.620Ft”

(3) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

268.711.761 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31.853.811 Ft

c) dologi kiadások

563.797.929 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                             

86.860.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások

1.101.941.891 Ft

f) működési célú tartalékok

g) finanszírozási kiadások

398.458.586 Ft

      337.281.928 Ft”

(4) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások

1.558.297.507 Ft

b) egyéb felhalmozási célú kiadások

49.883.618 Ft

c) fejlesztési célú tartalékok

   475.588.258 Ft

d) finanszírozási kiadások

27.778.000 Ft”


7. § A Rendelet 7. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

            a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek

520.215.771 Ft

ab) közhatalmi bevételek

580.041.000 Ft

ac) kapott támogatás

1.516.377.402 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök

935.780.740 Ft

            b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások

1.221.881.543 Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

194.676.316 Ft

bc) dologi kiadások

1.093.252.098 Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatása                     

86.860.000 Ft

be) egyéb működési célú kiadások

1.112.054.056 Ft

bf) működési célú tartalékok

bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés, likvid hitel)

398.458.586 Ft

337.281.928 Ft

     c) a működési költségvetés hiánya 892.049.614 Ft

  d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 904.530.855 Ft”


8. § A Rendelet 8. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

                   a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

561.771.090 Ft

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

40.504.724 Ft

            b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások

1.590.065.799 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások

52.883.618 Ft

bc) felhalmozási célú tartalékok

bd) felhalmozási c.finanszírozási kiadások

475.588.258 Ft

27.778.000 Ft

           

d) a felhalmozási költségvetés hiánya 1.544.039.861 Ft

e) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 1.531.558.620 Ft

f)  a működési célú költségvetési egyenleg igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 12.481.241 Ft”


9. § A Rendelet 9 § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 6.590.780.202 Ft-ban állapítja meg.”


10. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


11. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


12. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


13. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


14. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


15. § A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


16. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


17. § A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


18. § A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi IV. negyedéves előirányzatok módosításának indoklását feladatonként bontásban e rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


B é k é s, 2021. február 23.


              Kálmán Tibor s.k.                                               Tárnok Lászlóné s.k.

                  polgármester                                                               jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2021. február hó 24. napján.


              Tárnok Lászlóné s.k.

                       jegyző