Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 11. 26

Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.26.

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(III.21.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében szereplő 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §1

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. november 25-én lép hatályba.

(2) A 2. § 2021. november 25-én 15 óra 52 perckor lép hatályba.

1

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.