Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról és a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 9/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 02- 2022. 01. 01

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról és a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 9/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.02.

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2022. évben az illetményalap összege 46 380 Ft.

2. §1

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

1

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.