Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 31/2004. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 02 - 2022. 01. 02

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 31/2004. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.02.

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.