Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról szóló 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 02 - 2022. 01. 02

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról szóló 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.01.02.

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 17. § (1) bekezdésében, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a mezei őrszolgálatról szóló 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.