Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 18/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 19- 2021. 12. 18

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 18/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.19.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról a következőket rendeli el

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.