Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 9/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2022. 01. 02

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 9/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről

2022.01.02.

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, és a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.