Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről szóló 6/2020.(VII.09) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21 - 2021. 12. 22

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről szóló 6/2020.(VII.09) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.21.

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi közművelődésről szóló 6/2020(VII.9) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

2. § A helyi közművelődésről szóló 6/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szentistváni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal folytatott egyeztetést követően, következőket rendeli el”

3. § A helyi közművelődésről szóló 6/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény ( a továbbiakban: Kult.tv.) 76. § (3) bekezdése alapján közművelődési alapszolgáltatásként biztosítja a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és művelődő közösségek számára helyszín biztosítását.””

4. § (1) A helyi közművelődésről szóló 6/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szentistván település konkrét közművelődési feladatait, valamint szolgáltatási tervét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.„.”

(2) A helyi közművelődésről szóló 6/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szintér éves rendezvénytervét a 2. melléklet tartalmazza.””

5. § A helyi közművelődésről szóló 6/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletét - a társadalmi egyeztetés és a Szentistváni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való egyeztetés keretében - legalább öt évente felülvizsgálja.””

6. § Ez a rendelet 2021. december 21-én lép hatályba, és 2021. december 22-én hatályát veszti.