Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 01) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 11 - 2022. 01. 11

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 01) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.11.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) – (2) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, a 19. § (1) – (2) bekezdésében, a 20. § (3) bekezdésében, a 21. § (6) bekezdésében, a 23. § (3) bekezdésében, a 27. § (2) bekezdésében, a 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1)-(3) bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 54. § (1) – (3) bekezdésében és az 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:

„4. Szent István u. 1. B épület 1. ajtó

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:

„5. Szent István u. 1. B épület 2. ajtó

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:

„6. Szent István u. 1. B épület 3. ajtó

4. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:

„7. Szent István u. 1. B épület 4. ajtó

5. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 8. ponttal egészül ki:

„8. Szent István u. 1. B épület 5. ajtó