Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2017 (IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 04 - 2021. 09. 05

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2017 (IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.09.04.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoctv) 132. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvényének Állam fejezetének 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 3-án lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.