Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról szóló 9/2016 (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 03

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról szóló 9/2016 (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.03.

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról szóló 9/2016. (X.31.) önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és a 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következők szerint módosítja:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet 2022. február 2-án lép hatályba.

1. melléklet4

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.