Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 02

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.02.

Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 2021. évi költségvetési bevételi módosított előirányzata 682.940.710 Ft, bevételi előirányzat növekedés 2.648.042 Ft, módosított bevételi előirányzat: 685.588.752 Ft, 2021. évi költségvetési kiadási módosított előirányzata 682.035.087 Ft, kiadási előirányzat növekedés 2.648.042 Ft, módosított kiadási előirányzat: 685.588.752 Ft.

2. § (1) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. február 2-án lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

6. melléklet

3. melléklet

9. melléklet