Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 02 - 2022. 02. 04

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.02.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló Taktaharkány 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Forgalomképtelen belterületi közparkok, játszóterek

Hrsz.

megnevezés

ha

1150/3

Kresz-park - Trianoni emlékmű

828

1230/5

Köztér

2117

972/2

Zrínyi úti park

2173

975/2

Rendezvénypark

3790

1506

Honfoglalási Emlékliget

6833

terület összesen:

.

15741

könyvszerinti érték:Forgalomképtelen közintézmény

Hrsz.

megnevezés

ha

67

Köztemető

2

8341

területe

2

8341

értékeForgalomképtelen belterületi utak

Hrsz.

megnevezés

ha

15

Széchenyi u.

4109

36

Széchenyi u.

23115

46

Széchenyi u.

965

68

Temető u.

2092

76

Temető köz

678

93

Attila u.

5802

108

Árpád u.

3240

152

Sport u.

1935

160

Sport u.

2145

175

Magyar u.

1941

190

Gyöngyvirág u.

2445

209

Szabadság u.

5164

228

Gyöngyvirág u.

2590

229

Megyaszói u.

8902

250

Bocskai u.

2017

281

Akácfa u.

4566

330

Csalogány u.

4267

382

Móra Ferenc u.

1921

397

Móricz Zsigmond u.

2079

398

Szabadság u.

1440

412/2

Kölcsey u.

2201

413

Alkotmány u.

5282

428

Kodály Z. u.

1

760

468

Megyaszói u.

716

469

Csalogány u.

2325

470/1

Alkotmány u.

8426

492

Hunyadi u.

3280

542

Hunyadi u.

3779

571

Harangod u.

1354

575

József A - Ady összekötő

730

576

József A. u.

5038

589

Jókai u.

1721

672

Ady Endre u.

3648

709/1

Bartók B. u.

4345

779

Arany J. u.

4539

809

Kossuth u.

6045

827

Petőfi S u.

4386

863

Toldi u.

3949

889/1

Vörösmarty u.

1

3779

890/1

Magtár u.

8708

942

Bem u.

4097

950

Zrínyi u.

3935

981

Vágóhíd melletti u.

796

989

Gárdonyi G. u.

3466

990/1

Gépállomás u.

6688

1015

Béke zsákutca

362

1022

Deák u.

1

2745

1040

Zöldág u.

875

1058

Rásony u.

4081

1089

Iskola u.

3039

1116

Szövetkezet u.

2070

1123

Kis köz

1105

1150/2

Honvéd u.

7817

1150/4

Honvéd u.

14978

1155

Damjanich u.

1

4287

1189

Damjanich u.

713

1244

Erkel Ferenc u.

8274

1245

Sport u.

4572

1276

Móricz Zsigmond u.

7392

1277

Magyar u.

5000

1310

Gyöngyvirág u.

4895

1312

Móricz Zsigmond u.

2169

1323

Munkácsy u.

1592

1334

Erkel F. u. folyt.

2332

1347

Alkotmány u. új rész

5884

458

Dózsa u.

176

1417/1

út

5105

1417/2

út

882

1417/3

út

1056

1417/4

út

960

terület összesen

4

267767

könyvszerinti érték:Forgalomképtelen külterületi utak

Hrsz.

megnevezés

ha

03/

külterületi utak

2795

07/

külterületi utak

1782

09/

külterületi utak

2101

023/

külterületi utak

1

7449

029/

külterületi utak

1

1209

035/

külterületi utak

2

6492

036/

külterületi utak

1

2624

041/

külterületi utak

8074

042/

külterületi utak

1

902

048/

külterületi utak

4708

051/24

külterületi utak

3611

059/

külterületi utak

1

2328

061/

külterületi utak

1

8560

066/

külterületi utak

2

8835

069/

külterületi utak

1

9907

071/2

külterületi utak

4975

072/

külterületi utak

8617

079/

külterületi utak

7161

085/

külterületi utak

4

3590

089/

külterületi utak

7271

093/

külterületi utak

2863

095/

külterületi utak

2

5320

0101/

külterületi utak

3965

0114/

külterületi utak

3883

0117/

külterületi utak

1259

0122/

külterületi utak

2

5633

0128/

külterületi utak

2

2959

0152/

külterületi utak

1

530

0156/

külterületi utak

3140

0159/

külterületi utak

6727

0160/6

külterületi utak

736

0164/

külterületi utak

3718

046/19

út

1468

058/18

út

7664

067/46

út

365

090/8

út

925

090/10

út

1629

099/3

út

1329

099/6

út

2699

099/9

út

338

051/27

út

3444

terület összesen:

22

163585

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes külterületi

szántó, legelő, árok, nádas, mocsár

Hrsz.

megnevezés

ha

051/2

szántó

5

690

013/2

legelő és gazdasági épület

8

2609

015/b

árok

3764

043/

árok

5300

045/c

árok

7294

064/

árok

5151

0111/

árok

7414

0142/

árok

1

1379

0158/

árok

3499

045/b

nádas

1

9466

045/d

nádas

3

3309

050/3/b

nádas

5

530

075/

nádas

6

2406

047/2/b

mocsár

3

9530

0107/3

töltés

66

0107/4

töltés

1080

0109//1

töltés

196

047/2

erdő, járási mintatér, mocsár

13

2646

050/3

erdő, nádas

6

3026

067/3

mocsár

3

5009

0102/

erdő

2

9341

0110/3

szántó

1

2968

0157/7

szántó

5589

0157/8

szántó

2158

0157/10

szántó

2158

0157/12

szántó

2271

0157/14

szántó

2162

terület összesen:

142959

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes erdők állománya

Hrsz.

megnevezés

ha

039/

erdő

3

6926

045/a,f

erdő

4

6594

047/2/a

erdő

9

3116

050/3/a

erdő

1

2496

0155/27/a

erdő

4

159

0157/1

erdő

4

9355

051/2

szántó

5

690

terület összesen:

32

41879

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes csatorna, belvízelvezető árok

Hrsz.

megnevezés

ha

032/3

csatorna

8219

054/

csatorna

3979

068/

csatorna

6720

074/

csatorna

5031

091/

csatorna

4

2457

097/

csatorna

2

4419

098/

csatorna

2

831

087/

csatorna

1

4177

099/2

csatorna

2

1982

0121/

csatorna

3187

1034/

belvízelvezető árok

1000

1211/1

belvízelvezető árok

209

0154/1

Sós-ér

1762

0154/2

Sós-ér

6309

terület összesen:

11

50282

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes belterületi beépítetlen földterületek

Hrsz.

megnevezés

ha

53

gyep, árok

1

2500

54

gyep, árok

1

1509

709/2

kopárság

1215

975/2

beépítetlen terület

3790

1230/4

beépítetlen terület

652

1246/3

beépítetlen terület

1019

1246/4

beépítetlen terület

977

terület összesen:

2

11662

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes közoktatási, művelődési intézmények

Hrsz.

megnevezés

ha

282/2

Óvoda

2670

1090

Óvoda

2211

867

Napközi Otthon

2121

893

Általános Iskola

9481

1113

Művelődési Ház

990

1135

Tájház

1060

1064

Alkotóház- Vendégház

4546

terület összesen:

.

13598

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes egészségügyi és szociális intézmények

Hrsz.

megnevezés

ha

1003

Orvosi rendelő, Rendőrség

2866

975/3

Fogorvosi rendelő, szolgálati lakás

606

terület összesen:

.

3472

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes középület

Hrsz.

megnevezés

ha

976/1

Községháza

2604

terület összesen:

.

2604

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes egyéb létesítmények

Hrsz.

megnevezés

ha

974

Polgárőrség

611

1124

Szociális Szolgáltató Központ

2209

153/1

Sporttelep

2

9771

982

Vágóhíd

463

062/2

Szeméttelep

4

8980

terület összesen:

6

22034

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes szolgálati lakások

Hrsz.

megnevezés

ha

724/2

Szolgálati lakás

596

1005/2

Szolgálati lakás

608

terület összesen:

.

1204

könyvszerinti érték:Forgalomképtelen üzemeltetésre átadott többségi tulajdonú önkormányzati

létesítmények (tulajdoni hányad 70/100)

Hrsz.

megnevezés

ha

889/2

Glóbusz

615

0160/5

T-2 kút

400

1346

T-3 kút

1136

1228/1

Vízmű

1942

terület összesen:

.

4093

könyvszerinti érték:

2012. június 30. napjától 2037. június 29. napjáig 25 éves határozott időtartamraForgalomképes belterületi beépítetlen telkek

Hrsz.

megnevezés

ha

1276/

beépítetlen földterület, telek

7392

1326/

beépítetlen földterület, telek

826

1329/

beépítetlen földterület, telek

824

1330/

beépítetlen földterület, telek

823

1333/

beépítetlen földterület, telek

821

1335/

beépítetlen földterület, telek

950

1336/

beépítetlen földterület, telek

950

1345/

beépítetlen földterület, telek

1023

1408/

beépítetlen földterület, telek

524

1409/

beépítetlen földterület, telek

525

1410/

beépítetlen földterület, telek

524

1411/

beépítetlen földterület, telek

525

1412/

beépítetlen földterület, telek

524

1413/

beépítetlen földterület, telek

524

1414/

beépítetlen földterület, telek

525

1415/

beépítetlen földterület, telek

524

1416/

beépítetlen földterület, telek

525

1418/

beépítetlen földterület, telek

523

1419/

beépítetlen földterület, telek

523

1420/

beépítetlen földterület, telek

523

1421/

beépítetlen földterület, telek

523

1422/

beépítetlen földterület, telek

523

1423/

beépítetlen földterület, telek

523

1424/

beépítetlen földterület, telek

523

1425/

beépítetlen földterület, telek

523

1426/

beépítetlen földterület, telek

523

1428/

beépítetlen földterület, telek

523

1429/

beépítetlen földterület, telek

773

1430/

beépítetlen földterület, telek

569

1446/

beépítetlen földterület, telek

1

5706

1457/

beépítetlen földterület, telek

524

1458/

beépítetlen földterület, telek

524

1459/

beépítetlen földterület, telek

524

1460/

beépítetlen földterület, telek

524

1461/

beépítetlen földterület, telek

523

1462/

beépítetlen földterület, telek

523

1463/

beépítetlen földterület, telek

523

1464/

beépítetlen földterület, telek

523

1476/

beépítetlen földterület, telek

1

6651

1487/

beépítetlen földterület, telek

570

1488/

beépítetlen földterület, telek

570

1489/

beépítetlen földterület, telek

570

1490/

beépítetlen földterület, telek

570

1491/

beépítetlen földterület, telek

570

1492/

beépítetlen földterület, telek

570

1493/

beépítetlen földterület, telek

570

1494/

beépítetlen földterület, telek

570

18/

beépítetlen terület

1385

26/

beépítetlen terület

1425

43/.1

lakóház, udvar, gazdasági épület

4373

51/

lakóház, udvar, gazdasági épület

829

240/

lakóház, udvar, gazdasági épület

982

266/

lakóház, udvar, gazdasági épület

1343

572/1

beépítetlen terület

1882

723/1

közterület

516

723/2

lakóház, udvar, gazdasági épület

441

738/

lakóház, udvar, gazdasági épület

1622

760/

lakóház, udvar

604

833/

lakóház, udvar, gazdasági épület

1463

971/

lakóház, udvar. gazdasági épület

1039

992/1

lakóház, udvar

799

1006/4

lakóház, udvar

641

1018/1

lakóház, udvar, gazdasági épület

1556

1055/

lakóház, udvar

1723

1104/

lakóház, udvar

860

1114/

áruház

315

1152/

lakóház, udvar, gazdasági épület

567

1173/

lakóház, udvar, gazdasági épület

4398

1186/

lakóház, udvar, gazdasági épület

2963

1228/1/A

egyéb épület

234

1439/1

beépítetlen terület

2121

1439/2

beépítetlen terület

1

8113

terület összesen:

3

88200

könyvszerinti érték:Forgalomképes földhasználati jogú beépített telekrészek

Hrsz.

megnevezés

ha

337/

Kodály Z. 7.sz.

900

344/1

Kodály Z. 13.sz.

699

344/2

Kodály Z. 13/a

676

891/2

Deák út-telefonközpont

100

terület összesen:

.

2375

könyvszerinti érték:

Forgalomképes belterületi használt telekrészek, beépítetlen terület

Hrsz.

megnevezés

ha

55./2

beépítetlen terület

274

944/2

beépítetlen földterület

137

1009/2

Béke út-Kormányék mögötti

206

1009/3

Béke út-Egészségház-szolg.lak. mögötti

478

terület összesen:

.

1095

könyvszerinti érték: