Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 21/2019. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 01 - 2022. 02. 01

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 21/2019. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.02.01.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2022. január 31-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. február 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.