Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 4/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 10 - 2022. 02. 10

Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 4/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.10.

Sóstófalva község Önkormányzat Képviselő- testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2022. február 9-én lép hatályba, és 2022. február 10-én hatályát veszti.

1. melléklet3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.