Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 18 - 2022. 02. 19

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.18.

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. §(1) és (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

7

Béke tér 20.

Iskola

4802

1/1”

2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 10. sorral egészül ki:

10

039/2

Gánt külterület

szennyvízátemelő

101

1/1”

2. melléklet

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 60–62. sorral egészül ki:

(Helyrajzi szám

Címe

Megnevezés

Területe m2

Tulajdonosi arány)

60

084

Gánt, külterület

kert és kivett út, vízállás

4730

1/1

61

2005/1

Gánt, zártkert

kivett közút

3726

1/1

62

2005/2

Gánt, zártkert

kivett közút

4680

1/1”

3. melléklet

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 22–30. sorral egészül ki:

(Helyrajzi szám

Címe

Megnevezés

Területe m2

Tulajdonosi arány)

22

404

Bányatelep

erdő, kivett út

12428

1/1

23

02/1

Gánt külterület

erdő

5052

1/1

24

02/3

Gánt külterület

erdő

4503

1/1

25

03/3

Gánt külterület

legelő

158

1/1

26

03/5

Gánt külterület

legelő

234

1/1

27

03/10

Gánt külterület

legelő

234

1/1

28

040

Gánt külterület

lakóház, udvar, árok, legelő

7107

1/1

29

041

Gánt külterület

lakóház, udvar, gazdasági épület (vadászház)

1681

1/1

30

05

Gánt külterület

legelő

21040

1/1”