Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 25

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.25.

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.