Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről szóló 24/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 02. 26

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről szóló 24/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.26.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában és 33. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről szóló 24/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 30 000 Ft díjat kell fizetni, a szolgáltatás mentes az általános forgalmi adó alól.

(2) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségben munkaidőn túl történő lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 5 000 Ft díjat kell fizetni, a szolgáltatás mentes az általános forgalmi adó alól.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.