Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Legszebb konyhakertek Encsen program létrehozásáról szóló 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 25 - 2018. 04. 26

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Legszebb konyhakertek Encsen program létrehozásáról szóló 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2018.04.25.

Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (2), valamint a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. törvény 22.§ (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Legszebb konyhakertek Encsen program létrehozásáról szóló 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3.§ (2) A Bíráló Bizottság 3 tagú, akiket a feladat ellátására Encs város polgármestere kér fel."

2. § Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3.§ (3) A Bíráló Bizottság az első ülése alkalmával a tagjai közül megválasztja az elnököt, amelyről írásban tájékoztatja Encs város polgármesterét."

3. § Az Ör. 3.§ (4) bekezdése hatályát veszti.

4. § Az Ör. 7.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"7.§ A legszebb konyhakert Encsen megnevezésű program meghatározott időpontjai az adott évben:
- a meghirdetés időpontja: az országos program indításának időpontja
- a jelentkezés időpontja: május 31.
- a benyújtott jelentkezések kétszeri kertbejárási időpontja: augusztus 31.
- a verseny- a zsűri általi értékelésének befejezése: szeptember 10-ig."

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. április 26. napjával.