Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 16/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01 - 2017. 01. 02

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 16/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.01.01.

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 16/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 16/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör) 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6.§ (1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól:
a) garázs építménye tekintetében az a magánszemély, akit az önkormányzat illetékességi területén érvényes építési előírások betartásával kötelezett garázs építésére, amely épület a földhivatali eljárási szabályok folytán önálló helyrajzi számot kapott
b) magántulajdonban álló és beépítésre alkalmatlan, csak mezőgazdasági célra hasznosítható területrészek, melyek az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon művelési águk szerint beépítetlen területként szerepelnek objektív természeti körülmények (patak vagy út szeli ketté az ingatlant) miatt.
c) lakóháza, lakásszövetkezeti, társasházi lakása tekintetében a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező 70 év feletti egyedül élő magánszemély.

2. § Az Ör 7.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7.§ (1) Az adó mértéke – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyként: 6000 Ft/év.
(2) Önálló helyrajzi számon szereplő garázs esetében az adó mértéke: 3000 Ft/év.
(3) Az éves kivetés alapján az adóalany két részletben fizetheti meg késedelmi pótlékmentesen az adó összegét.

3. § Ez a rendelet a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató közötti közszolgáltatási szerződés megkötése esetén 2017. január 01. napján lép hatályba.