Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 19/2019 (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 04 - 2022. 03. 05

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 19/2019 (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.03.04.

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. március 3-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. március 5. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.