Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 25 - 2022. 06. 30

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.25.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) e) pontjában és a 151.§ (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ 82) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1)1

(2)2

(3)3

(4)4

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) és (4) bekezdése, a 3. melléklet és a 4. melléklet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet5

2. melléklet6

3. melléklet7

4. melléklet8

1

Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (3) bekezdése a(z) 2. § (2) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

4

Az 1. § (4) bekezdése a(z) 2. § (2) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a(z) 2. § (2) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

8

A 4. melléklet a(z) 2. § (2) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.