Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 01

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) e) pontjában és a 151.§ (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ 82) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1)1

(2)2

(3) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) és (4) bekezdése, a 3. melléklet és a 4. melléklet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

2. melléklet4

3. melléklet

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1.Bölcsőde:
Számított gondozási intézményi térítési díj: 3180 Ft/nap
Megállapított gondozási intézményi térítési díj: 200 Ft/fő/ nap
A személyi gondozási díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 147-150. §-ainak, valamint a 328/2011. Korm rendelet rendelkezéseinek betartásával.”

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2.Mini Bölcsődék:
Számított gondozási intézményi térítési díj: 577 Ft/nap
Megállapított gondozási intézményi térítési díj: 200 Ft/fő/nap
A személyi gondozási díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 147-150. §-ainak, valamint a 328/2011. Korm rendelet rendelkezéseinek betartásával.”

4. melléklet

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1.Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 964Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 582 Ft/nap.
458 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 582 Ft/nap”

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2.Mini Bölcsődék (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 931 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 582 Ft/nap.
458 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 582 Ft/nap”

3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:

„3.Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 980 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 610 Ft/nap.
480 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 610 Ft/nap”

4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:

„4.Iskola (tízórai, ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1022 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 582 Ft/nap.
458 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 582 Ft/nap”

5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5. pont helyébe a következő pont lép:

„5.Gimnázium (tízórai, ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1022 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 526 Ft/nap.
414 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 526 Ft/nap”

6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 6. pont helyébe a következő pont lép:

„6.Iskola (tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1053 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 657 Ft/nap.
517 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 657 Ft/nap”

7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 7. pont helyébe a következő pont lép:

„7.Gimnázium (tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1053 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 601 Ft/nap.
473 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 601 Ft/nap”

8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. pont helyébe a következő pont lép:

„8.Iskola menza (ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 816 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 432 Ft/nap.
340 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 432 Ft/nap”

9. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9. pont helyébe a következő pont lép:

„9. Gimnázium menza (ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 816 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 452 Ft/nap.
356 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 452 Ft/nap”

10. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 10 pontja helyébe a következő pont lép:

„10. Kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1847 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 1021 Ft/nap.
804Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 1021 Ft/nap
A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 150. §, valamint a 151. § (4) bekezdése rendelkezéseinek betartásával.

A

B

1.

Nevelési-oktatási intézményi ellátás

Megállapított intézményi térítési díj (nyersanyagnorma+ÁFA)

2.

Bölcsődei (2.1 - 2.4)

458 Ft/nap + ÁFA

2.1.

reggeli

110 Ft/nap+ÁFA

2.2

tízórai

57 Ft/nap + ÁFA

2.3.

meleg ebéd

233 Ft/nap + ÁFA

2.4.

uzsonna

58 Ft/nap + ÁFA

3.

Óvodai gyermekétkeztetés (3.1-3.3)

480 Ft/nap + ÁFA

3.1

tízórai

97 Ft/nap + ÁFA

3.2

meleg ebéd

286 Ft/nap + ÁFA

3.3

uzsonna

97 Ft/nap + ÁFA

4.

Iskolai gyermekétkeztetés (4.1 - 4.3)

517 Ft/nap+ ÁFA

4.1.

tízórai

118 Ft/nap + ÁFA

4.2.

meleg ebéd

340 Ft/nap + ÁFA

4.3

uzsonna

59 Ft/nap + ÁFA

5.

Gimnáziumi, Kollégiumi étkezés (5.1 -5.5)

804 Ft/nap+ ÁFA

5.1.

reggeli

125 Ft/nap+ ÁFA

5.2.

tízórai

58 Ft/nap+ÁFA

5.3

meleg ebéd

356 Ft/nap+ ÁFA

5.4.

uzsonna

59 Ft/nap+ÁFA

5.5

vacsora

206 Ft/nap+ ÁFA”

1

Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.