Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013 (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 30 - 2022. 03. 30

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013 (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.30.

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 5. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés c és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § . Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2. § Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

3. § Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

4. § Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

5. § . A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hebling Zsolt Báró Béla

polgármester jegyző
Ezen rendelet 2022. március 29. napján kihirdetésre került.

Báró Béla

jegyző

Alsóörs Község Önkormányzatának 6/2013.(III.01.) önkormányzati rendelete

Alsóörs község nemzeti vagyonáról

1. számú melléklet:12 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű,
forgalomképtelen törzsvagyonba sorolt vagyonelemek

A

B

C

E

D

Ssz,

Hrsz

Megnevezés

Utca, házszám

Terület (ha.m2)

Tulajdoni hányad

094

vízmű

0.6613

1/1

0115/1

vízmű

Szabadság tér 26.

0.0493

1/1

0115/2

gazdasági épület, udvar

Szabadság tér 28.

0.9699

1/1

0124/2

temető

0.3856

1/1

0125

temető, 2 ravatalozó

1.6843

1/1

1588

vízmű

0.1907

1/1

Alsóörs Község Önkormányzatának 6/2013.(III.01.) önkormányzati rendelete

Alsóörs község nemzeti vagyonáról

2. számú melléklet:3456789 A nemzetgazdasági szempontból nem kiemelt jelentőségű,
forgalomképtelen törzsvagyonba sorolt vagyonelemek.

A

B

C

E

D

Ssz.

Hrsz.

Megnevezés

Utca, házszám

Terület (ha.m2)

Tulajdoni hányad

3/2

közút

0.0174

1/1

4

beépítetlen terület, közpark

0.1368

1/1

5

kivett közpark

0.0315

1/1

6

kivett közpark

0.0174

1/1

8/2

közterület

0.0094

1/1

9

közterület

0.0047

1/1

14

közút

Templom utca

0.0459

1/1

15/4

közút

Templom utca

0.0112

1/1

17

közterület

0.0392

1/1

28/1

közút

0.1860

1/1

28/6

közút

0.0484

1/1

28/7

beépítetlen terület

0.0126

1/1

28/8

közút

0.0134

1/1

28/13

közpark

0.0209

1/1

28/14

közterület

0.1995

1/1

36

közterület

0.0448

1/1

40

közterület

0.0475

1/1

52

közút

Kossuth utca

0.0364

1/1

55

közterület

Szabadság tér

0.8552

1/1

56

parkoló

0.0281

1/1

60

közút

0.0197

1/1

87

Séd-patak

0.1760

1/1

89/3

közterület

0.040

1/1

96

közterület

0.0336

1/1

97

beépítetlen terület

0.032

1/1

98

beépítetlen terület

0.0039

1/1

111

közút

0.2254

1/1

113/3

közút

0.0324

1/1

127/4

közút

0.0206

1/1

134/3

közút

Szilvás köz

0.0160

1/1

136/2

közút

Szilvás köz

0.0083

1/1

147

közút

0.0251

1/1

149/5

közterület

Merse út

0.0240

1/1

149/26

patak

0.3888

1/1

149/28

közút

0.1192

1/1

149/29

közút

Merse út

0.0363

1/1

149/37

közpark

0.8172

1/1

149/55

közút

0.2273

1/1

159/12

közút

0.0549

1/1

159/16

közút

Orgona utca

0.3613

1/1

170

közút

Viola utca

0.2148

1/1

192/2

közút

Hársfa utca

0.3483

1/1

216/3

közút

Jegenye köz

0.0943

1/1

218/20

közút

Szilvás köz

0.0580

1/1

237/1

Séd-patak

0.1759

1/1

237/2

Séd-patak

0.0455

1/1

237/3

közút

0.1217

1/1

240/2

közút

Loki út

0.7277

1/1

247

közút

Akácfa utca

0.2484

1/1

256/2

közút

0.0521

1/1

257

közút

0.1206

1/1

258/3

közterület

0.1028

1/1

267

közút

Kőris köz

0.0218

1/1

268/2

közút

Kőris köz

0.0465

1/1

276

közút

Szegfű utca

0.0968

1/1

307/1

közút

Szegfű utca

0.2031

1/1

320

közút

Sebők Soma köz

0.1350

1/1

334

közpark

0.3326

1/1

341

közút

Vörösmarty utca

0.3069

1/1

353

közút

Táncsics Mihály utca

0.0585

1/1

355

transzformátorház

0.0728

1/1

360

közút

Arany János utca

0.1100

1/1

378

közút

Hársfa utca

0.1662

1/1

379

közút

0.8182

1/1

386

közút

Gyöngyvirág utca

0.1587

1/1

388

közút

1.6932

1/1

403

közút

0.1645

1/1

409

közút

Szabadnép utca

0.0744

1/1

426

közút

Gárdonyi Géza utca

0.0807

1/1

439/4

közút

0.0140

1/1

439/6

közút

0.0069

1/1

441

közút

Nagy László utca

0.2631

1/1

461

közút

Sarló utca

0.1238

1/1

475/1

közút

Bajcsy-Zsilinszky u.

0.1849

1/1

500

közút

Gagarin utca

0.1525

1/1

514/2

közút

Gagarin utca

0.1581

1/1

514/4

közút

Óvoda utca

0.0790

1/1

515/2

közút

0.0191

1/1

546

közút

Jókai Mór utca

0.0797

1/1

553/2

közút

Endrődi Sándor utca

0.0920

1/1

559

közút

Alkotás köz

0.0326

1/1

576/1

közút

0.1077

1/1

577/3

saját használatú út

Szent István utca

0.0069

1/1

580

közút

Szent István utca

1.1441

1/1

589/1

helyi közút

0.0235

1/1

603

közút

Béke utca

0.2755

1/1

625

közút

Széchenyi utca

0.1280

1/1

656

közút

József Attila utca

0.2796

1/1

680

közút

Katona József utca

0.2837

1/1

702

közút

Madách utca

0.1553

1/1

716/17

közút

Balassi Bálint utca

0.2828

1/1

716/50

közút

Május 1. utca

0.2837

1/1

718/34

közút

0.8434

1/1

718/44

közút

0.0834

1/1

718/54

közút

0.1138

1/1

718/72

közút

Vízöntő utca

0.0280

1/1

718/80

közút

0.0840

1/1

718/96

közút

Vízöntő utca

0.4788

1/1

718/113

közút

0.2666

1/1

719

közút

Szent István utca

0.2958

1/1

720/6

saját használatú út

0.0026

1/1

726

közút

Ady Endre utca

0.1666

1/1

730

közút

0.0014

1/1

750/1

közterület

0.0261

1/1

752

közút

Fő utca

0.4163

1/1

774

közterület

Petőfi Sándor köz

0.0831

1/1

781

közút

Vöröskő utca

0.0523

1/1

786

közút

Kossuth utca

0.4544

1/1

787

közút

0.0428

1/1

793

közút

0.0143

1/1

798

közterület

0.0525

1/1

807/6

közút

Margaréta köz

0.0515

1/1

810

közterület

0.0778

1/1

815/1

saját használatú út

0.0385

1/1

816/10

közút

0.0679

1/1

816/11

közút

0.0231

1/1

822

közút

May János utca

1.7855

1/1

828/27

közút

Pilóta utca

0.2522

1/1

828/34

közút

Barátság utca

0.3418

1/1

828/63

közút

Honvéd utca

0.4095

1/1

828/81

közút

0.0429

1/1

828/99

közút

0.0391

1/1

828/100

közút

0.3725

1/1

828/149

közút

Honvéd utca

0.1281

1/1

828/155

közút

0.1615

1/1

828/156

közút

0.0022

1/1

828/167

közút

0.2341

1/1

828/174

közút

Iklódy Szabó János utca

0.1296

1/1

828/188

közút

Hamvas Béla utca

0.1296

1/1

828/189

közpark

0.2928

1/1

828/201

közút

0.2230

1/1

828/202

közpark

0.0970

1/1

828/214

közút

0.0196

1/1

828/219

közút

0.0527

1/1

828/226

helyi közút

0.3466

1/1

828/234

közpark

0.0336

1/1

828/235

közpark

0.0843

1/1

829/2

közút

Bagolyvár utca

0.3892

1/1

829/4

közút

0.0423

1/1

837

közút

May János utca

0.2796

1/1

845

közút

Csokonai Vitéz Mihály u.

0.2787

1/1

864/3

közterület

0.1290

1/1

864/4

park

0.1724

1/1

864/5

közút

0.1925

1/1

865/20

út

0.4733

1/1

881

közút

0.0727

1/1

882/9

közterület és transzformátorház

0.2992

1/1

882/10

közpark

0.4761

1/1

884

árok

0.1048

1/1

887

közút

Strand sétány

0.1896

1/1

890/10

közút

0.0169

1/1

890/14

út

0.0066

1/1

893/2

út

0.0058

1/1

901

közút

Mikszáth Kálmán utca

0.2245

1/1

902/2

út

0.0366

1/1

903

közterület

0.0271

1/1

904/2

közút

0.0030

1/1

907/2

út

0.0027

1/1

911

közút

0.0437

1/1

913/2

közút

0.0243

1/1

918/3

közút

Csokonai Vitéz Mihály u.

0.0073

1/1

919/3

közút

Csokonai Vitéz Mihály u.

0.0109

1/1

923

közút

Csokonai Vitéz Mihály u.

0.0948

1/1

937

közút

Rákóczi fejedelem

0.0933

1/1

943/2

közút

Mátyás király utca

0.0312

1/1

960/16

közút

Zrínyi Ilona utca

0.1933

1/1

964

saját használatú út

0.2262

1/1

990/7

beépítetlen terület

0.4663

1/1

978

közút

Szerdahelyi dűlő

1.3737

1/1

979/5

út

0.1877

1/1

986

közút

0.0742

1/1

988/10

közút

Blaha Lujza utca

0.1352

1/1

988/14

közút

0.0887

1/1

988/15

közterület

0.0794

1/1

988/18

közterület

0.0435

1/1

988/19

közút

0.1832

1/1

988/20

közterület

0.0237

1/1

988/21

közterület

0.1084

1/1

988/22

közterület

0.0199

1/1

988/23

közterület

0.0111

1/1

988/25

közút

0.1637

1/1

989

közút

Halász utca

0.1513

1/1

990/3

saját használatú út

0.2057

1/1

990/5

saját használatú út

0.2110

1/1

990/47

közút

0.2118

1/1

990/64

közút

0.0168

1/1

990/73

árok

0.0806

1/1

991

közút

0.1245

1/1

993/6

közút

0.1600

1/1

1801

közút

Kinizsi Pál utca

0.3023

1/1

1802

közút

Erkel Ferenc utca

0.3815

1/1

1822

közút

Hunyadi János utca

0.1714

1/1

1844/6

közút

Bihari János

0.0981

1/1

1844/7

közút

Bihari János

0.1824

1/1

1846

közút

Liszt Ferenc utca

0.2875

1/1

1877

közút

Deák Ferenc utca

0.4220

1/1

1878

közút

0.0375

1/1

1879

közút

0.4753

1/1

1910

közút

0.6470

1/1

1918

közút

Tompa Mihály köz

0.1090

1/1

1927

közút

0.0738

1/1

1935

közút

Liszt Ferenc utca

0.9133

1/1

1961

közút

Kodály Zoltán utca

0.4974

1/1

1988

közút

Erkel Ferenc utca

0.5807

1/1

1989

közút

0.1232

1/1

1990

közút

0.1112

1/1

2050

közút

0.1870

1/1

2065

közút

Balaton utca

0.4707

1/1

2100

közút

0.0370

1/1

2101

közút

0.0240

1/1

2104

közút

0.0358

1/1

2120

közút

0.0135

1/1

2127

közút

Mandula utca

0.0483

1/1

2128

közút

Mandula utca

0.0923

1/1

2141

közút

0.0073

1/1

2142

közút

0.0169

1/1

2145

közút

0.0069

1/1

2148

közút

0.7403

1/1

2149

közút

0.1301

1/1

2150

közterület

0.0136

1/1

2155/2

közterület

0.0186

1/1

2158

közút

0.0643

1/1

2162

közút

0.0400

1/1

2168/4

Helyi közút

0.0026

1/1

2168/6

Helyi közút

0.0129

1/1

2169/2

közút

0.0387

1/1

2172

közút

Búzavirág köz

0.0234

1/1

2175

közút

0.0026

1/1

2179

helyi közút

0.0762

1/1

2180

beépítetlen terület, út

0.0324

1/1

2185/1

közút

0.0491

1/1

2192

közút

0.0436

1/1

2194

közút

0.0271

1/1

2198/3

út

0.0256

1/1

2215

közút

0.5586

1/1

2245

közút

0.0080

1/1

2249

közút

Felsőmáli út

0.0074

1/1

2250

közút

Felsőmáli út

0.0134

1/1

2255

közút

Felsőmáli út

0.2245

1/1

2275/5

közút

Felsőmáli út

0.0182

1/1

2281

közút

0.0239

1/1

2282

közút

0.1862

1/1

2283

közút

Felsőmáli út

0.1012

1/1

2288

közút

0.0334

1/1

2289/1

közút

0.0011

1/1

2293/1

közút

Rizling köz

0.0312

1/1

2295

közút

Rizling köz

0.0540

1/1

2303

közút

Rege köz

0.0723

1/1

2311/1

közút

0.1503

1/1

2315

helyi közút

0.1062

1/1

2329/4

közút

0.0133

1/1

2330

közút

0.0280

1/1

2331/5

közút

Vadrózsa utca 14.

0.0159

1/1

2351/3

közút

0.0246

1/1

2355

közút

Galamb utca

0.0733

1/1

2366

saját használatú út

0.1591

1/1

2374

saját használatú út

Tokaj utca

0.1145

1/1

2382

közút

Kisloki út

0.0612

1/1

2387

saját használatú út

0.0569

1/1

019/3

közút

0.4534

1/1

019/12

árok

0.0231

1/1

019/20

közút

0.2014

1/1

020

közút

0.0267

1/1

023/33

közút

0.0995

1/1

027/2

közút

0.0231

1/1

027/3

közút

0.0546

1/1

027/17

közút

0.4011

1/1

039

közút

0.1758

1/1

042

közút

0.3338

1/1

045

közút

0.0732

1/1

057

közút

0.1320

1/1

072/9

közút

0.0494

1/1

086

közút

Halacs-Cserehegyi Kilátó utca

0.6936

1/1

088/1

közút

0.1133

1/1

090

közút

0.0368

1/1

092/1

közút

0.0080

1/1

093/4

közút

0.1705

1/1

096/15

közút

0.1289

1/1

097

Séd-patak

0.3036

1/1

098/8

közút

0.1246

1/1

099

közút

Varázserdő út

0.4493

1/1

0101/6

közút

0.4262

1/1

0101/26

közút

0.0970

1/1

0102

árok

0.1616

1/1

0105

közút

0.1187

1/1

0106

közút

Varázserdő út

0.0781

1/1

0107

közút

Varázserdő út

0.0946

1/1

0109/1

közút

0.2057

1/1

0111

közút

Varázserdő út

0.6788

1/1

0117/3

közterület

0.0633

1/1

0118/7

közút

0.0777

1/1

0119

közút

0.1530

1/1

0124/3

közút

0.0479

1/1

0124/5

közút

0.0222

1/1

0126

árok

0.1431

1/1

0128

árok

0.0668

1/1

0130

közút

0.0284

1/1

0132/9

közút

0.2994

1/1

0132/32

közút

0.2190

1/1

0132/75

helyi közút

0.0112

1/1

0132/77

helyi közút

0.0260

1/1

0133/4

közút

0.0128

1/1

0135/6

közút

0.0144

1/1

0136/1

közút

0.2779

1/1

0137/2

közút

0.0722

1/1

1015/13

közút

0.0361

1/1

1028/1

közút

Kisloki út

0.1895

1/1

1041

közút

0.0993

1/1

1043/3

közút

0.0335

1/1

1043/25

közút

0.0552

1/1

1051

közút

Kermencsi út 1.

0.1225

1/1

1063/2

közút

1.6330

1/1

1064

közút

0.0650

1/1

1068

közút

0.2045

1/1

1074/12

közút

0.0824

1/1

1083

közút

0.0815

1/1

1084/2

közút

0.0120

1/1

1099

közút

0.3453

1/1

1121

közút

Mogyoró köz

0.0125

1/1

1123

közút

Mogyoró köz

0.0845

1/1

1132

közút

0.1740

1/1

1140

közút

0.0314

1/1

1155

közút

0.0595

1/1

1161

közút

Aranybánya utca

0.4198

1/1

1169

közút

Rózsafa utca

0.1058

1/1

1173/1

közterület

0.0296

1/1

1181/6

közút

0.0050

1/1

1182/3

közút

0.0102

1/1

1197

közút

Nyúl sétány

0.0554

1/1

1206/3

közút

0.0100

1/1

1216/2

közút

Fügefa köz

0.1050

1/1

1218/4

közút

0.0226

1/1

1222/5

közút

Csillag utca

0.0910

1/1

1238

közút

Nyúl sétány

0.0837

1/1

1258/2

közút

Tölgyfa utca

0.1616

1/1

1262

közút

Tölgyfa utca

0.0500

1/1

1267

közút

0.1327

1/1

1275/1

közút

Seregély utca

0.0440

1/1

1275/2

közút

Seregély utca

0.0413

1/1

1284/2

közterület

0.0106

1/1

1289

közút

Napsugár utca

0.0469

1/1

1294

közút

Berkenye köz

0.0454

1/1

1299/2

közút

Siska köz

0.0626

1/1

1325/8

közút

Ezerjó köz

0.0347

1/1

1326/1

közút

Ezerjó köz

0.0350

1/1

1333

közút

Ezerjó köz

0.0522

1/1

1350

közút

Napsugár utca

0.1325

1/1

1361/2

közút

Pacsirta utca

0.0993

1/1

1367

közút

Középmál köz

0.0167

1/1

1370

közút

0.0276

1/1

1372/5

közút

0.0328

1/1

1391/8

közút

0.0835

1/1

1397

közút

0.0325

1/1

1412

közút

Otelló köz

0.0320

1/1

1466/1

közút

0.1426

1/1

1466/7

közút

0.6988

1/1

1526/4

közút

Felsőmáli út

0.1422

1/1

1568

közút

0.0637

1/1

1574

közút

0.0100

1/1

1582

közút

Fekete rigó utca

0.0766

1/1

1585

közút

0.0420

1/1

1586

közút

Fekete rigó utca

0.2521

1/1

1596

közút

Cinege köz

0.0555

1/1

1602

közút

0.0846

1/1

1615/4

közút

0.0485

1/1

1620/2

közút

0.0455

1/1

1621

közút

0.1408

1/1

1623

közút

0.1226

1/1

1629

közút

0.0515

1/1

1653

közút

0.0212

1/1

1654

közút

0.0446

1/1

1666/4

közút

0.0249

1/1

1671/11

közút

0.0554

1/1

1676

közút

0.0816

1/1

1678/20

közút

0.0640

1/1

1678/22

közút

Szőlőskert utca

0.1057

1/1

1678/25

közút

0.0100

1/1

1688/6

közút, szőlő

Telekfői út

0.1410

1/1

1690

közút

0.0285

1/1

1696/8

közút

0.0612

1/1

1696/20

helyi közút

0.0031

1/1

1706

közút

0.0334

1/1

Alsóörs Község Önkormányzatának 6/2013.(III.01.) önkormányzati rendelete

Alsóörs község nemzeti vagyonáról

3. számú melléklet:10111213 A rendelet szerint korlátozottan forgalomképes vagyonelemek

A

B

C

E

D

Ssz.

Hrsz

Megnevezés

Utca, házszám

Terület (ha.m2)

Tulajdoni hányad

519/1

Óvoda, udvar

0.2447

1/1

549

Általános iskola

0.5959

1/1

Alsóörs Község Önkormányzatának 6/2013.(III.01.) önkormányzati rendelete

Alsóörs község nemzeti vagyonáról

4. számú melléklet:141516171819 Üzleti vagyon

A

B

C

E

D

Hrsz.

Megnevezés

Utca, házszám

Terület (ha.m2)

Tulajdoni hányad

1.

1/3

beépítetlen terület

0.2190

1/1

2.

1/4

közút

0.0991

1/1

3.

2/1

beépítetlen terület

0.0782

1/1

4.

2/2

közterület

0.1173

1/1

5.

8/1

közterület

0.0112

1/1

6.

29

beépítetlen terület

0.0374

1/1

7.

041/3

erdő

15.7107

112/8792

8.

041/4

erdő

33.1274

744/4636

9.

043

erdő

9.6676

45/686

10.

046

erdő, községi mintatér

10.6787

224/2688

11.

087

erdő, legelő

43.1943

3864/916272

12.

092/35

legelő

0.5337

1/1

13.

093/3

erdő, legelő

86.1108

22788/133152

14.

105

beépítetlen terület

0.0009

1/1

15.

0108/16

út

0.2274

1/1

16.

0108/22

szántó

0.0337

1/1

17.

0108/24

legelő

0.1506

1/1

18.

0108/26

szántó

0.0101

1/1

19.

0108/4

el nem zárt magánút

0.1600

1/1

20.

0109/12

szántó

0.0468

1/1

21.

0109/13

szántó

0.4058

1/1

22.

0110

meddőhányó

0.9133

1/1

23.

0112

erdő, községi mintatér, anyagbánya

12.3220

1/1

24.

0113/24

rét

0.1733

1/1

25.

0114/15

szántó

0.0093

104/140

26.

0114/30

szántó

0.0701

1/1

27.

0114/37

rét

0.1472

1/1

28.

0116

legelő

0.4218

1/1

29.

0120/10

legelő

0.0245

1/1

30.

0120/12

szántó

0.1171

1/1

31.

0124/4

legelő

0.0301

1/1

32.

0129/5

erdő

13.3861

1012/2784

33.

0132/1

legelő

0.1500

1/1

34.

0132/4

legelő

0.1828

1/1

35.

0132/5

legelő

0.1058

13/15

36.

0132/7

legelő

0.1491

1/1

37.

0132/10

szőlő

0.1892

82/296

38.

0132/31

szőlő

0.1387

724/1085

39.

0132/71

szőlő

0.0863

1/1

40.

0132/78

szőlő

0.0002

1/1

41.

0132/85

legelő

0.0010

1/1

42.

0132/90

szőlő

0.0209

1/1

43.

0132/91

szőlő

0.0446

1/1

44.

148

beépítetlen terület

0.0668

1/1

45.

149/1

beépítetlen terület

0.1957

1/1

46.

149/3

beépítetlen terület

0.0254

12120/76080

47.

149/4

beépítetlen terület

0.0129

1/1

48.

155/14

árok

0.0087

1/1

49.

225/3

beépítetlen terület

0.0011

1/1

50.

226/1

közterület

0.0059

1/1

51.

226/4

közterület

0.0268

1/1

52.

226/5

közterület

0.0070

1/1

53.

256/5

magánút

0.0347

1/1

54.

256/6

magánút

0.0849

1/1

55.

256/7

beépítetlen terület

0.9061

1/1

56.

256/8

parkoló

0.4379

1/1

57.

387

kultúrház, önkorm. hivatal

1.1461

1/1

58.

470/1

helyi közút

Sarló utca

0.0518

1/1

59.

474/2

beépítetlen terület

0.0952

1/1

60.

519/2

beépített terület és udvar

Óvoda utca 4.

0.5466

1/1

61.

519/2/A/1

orvosi rendelő

Óvoda utca 4 fsz. 1.

0.0072

1/1

62.

519/2/A/2

orvosi rendelő

Óvoda utca 4 fsz. 1.

0.0044

1/1

63.

519/2/A/6

tanácsadó

Óvoda utca 4 fsz. 6.

0.0030

1/1

64.

519/2/B/4

üzlethelyiség

Endrődi S. utca 24/A.

0.0044

1/1

65.

519/2/C/1

ABC-áruház

Endrődi S. utca 26

0.0354

1/1

66.

519/3

tornacsarnok

0.3035

1/1

67.

538/1

beépítetlen terület

0.0912

1/1

68.

538/2

beépítetlen terület

0.0896

1/1

69.

538/3

beépítetlen terület

0.0896

1/1

70.

538/4

beépítetlen terület

0.0916

1/1

71.

539/1

beépítetlen terület

0.0925

1/1

72.

539/2

beépítetlen terület

0.0870

1/1

73.

540

beépítetlen terület

0.0937

1/1

74.

541

beépítetlen terület

0.0927

1/1

75.

568/5

beépítetlen terület

0.0008

1/1

76.

570

beépítetlen terület

Ady Endre utca 11.

0.1040

1/1

77.

639/1

beépítetlen terület

0.0565

1/1

78.

639/2

beépítetlen terület

0.0582

1/1

79.

718/125

közterület

1.2763

1/1

80.

784

beépítetlen terület

Kossuth utca

0.0101

1/1

81.

785

beépítetlen terület

Petőfi köz 8.

0.0129

1/1

82.

864/2

beépítetlen terület

0.0431

1/1

83.

865/13

lakóház, udvar

Füredi utca 13.

0.0313

1/1

84.

865/19

iroda, udvar

Vasút utca 3

0.1688

1/1

85.

865/30

beépítetlen terület

0.3425

1/1

86.

865/34

kivett közterület

0.342

1/1

87.

867/3

vízállás

0.0184

1/1

88.

886

strandfürdő

2.4272

1/1

89.

888/1

táborhely

3.4768

1/1

90.

889/1

beépítetlen terület

0.5118

1/1

91.

970

beépítetlen terület

0.3822

1/1

92.

971/1

közterület

0.0652

1/1

93.

971/2

vízmű

0.0220

1/1

94.

973

beépítetlen terület

0.0635

1/1

95.

982/1

beépítetlen terület

0.0160

1/1

96.

988/17

beépítetlen terület

0.2877

1/1

97.

990/7

beépítetlen terület

0.4663

1/1

98.

990/30

beépítetlen terület

0.1129

1/1

99.

993/7

beépítetlen terület

0.0820

2/3

100.

993/9

beépítetlen terület

0.0804

1/1

101.

993/10

beépítetlen terület

0.0804

1/3

102.

993/17

beépítetlen terület

0.0919

1/1

103.

995/7

táborhely

1.8000

16200/18000

104.

1053/22

kert

0.1226

1/1

105.

1677

fásított terület

0.0697

1/1

106.

2167

saját használatú út

0.0146

1/1

107.

2284

beépítetlen terület

0.0919

1/1

2022.március 22.

INDOKOLÁS

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján alkotott rendeletet.
A jóváhagyott anyag azonban nem örökérvényű, a változó körülmények miatt szükség van karbantartási jelleggel történő módosítására. Ezek a változtatások általában jogszabályváltozások átvezetése, önkormányzati érdekek érvényesítése vagy ingatlantulajdonosi igények kezelése érdekében történnek. Az utóbbi időben több ingatlant is vásárolt az önkormányzat a kerékpárút nyomvonalán illetve az egészségházban, többen ajánlottak fel területeket út kialakítására.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímben előírtaknak megfelelően

Rendelet-tervezet címe: Az Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. 1. §. A rendelet 8. §-ában meghatározott 2. számú és 4. számú melléklet módosítása
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás: A módosított rendelet a kerékpárút és utak építésének lehetőségét teremti meg.
Költségvetési hatás: nincs
Környezeti, egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs
Egyéb hatás: nem ismert
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A kerékpárút kisajátításhoz csak így jöhet létre érvényes megállapodás.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: vagyon rendelet nem tartalmazza teljes mértékben az önkormányzat ingatlan vagyonát.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: Nem szükséges
Szervezeti: Nem szükséges
Tárgyi: Nem szükséges
Pénzügyi: Nem szükséges
Módosítva: Alsóörs 2019.október 09.
1

Módosította a 5/2017 (II.24) önkormányzati rendelet 1 §

4

Módosította a 5/2017(II.24) önkormányzati rendelet 2 §

6

Módosította a 9/2018 (X.25) önkormányzati rendelet 2. §

7

Módosította a 7/2019 (V.31) önkormányzati rendelet

8

Módosította a 10/2019 (X.9) önkormányzati rendelet

9

Módosította a 6/2022 (III.29) önkormányzati rendelet

10

Módosította a 10/2013.VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§

13

Módosította a 6/2022 (III.29) önkormányzati rendelet

14

Módosította a 10/2013.VI.27.) önkormányzati rendelet 3.§

15

Módosította a 5/2017.(II.24) önkormányzati rendelet 4. §

17

Módosította a 7/2019 (V.31) önkormányzati rendelet

18

Módosította a 10/2019 (X.9) önkormányzati rendelet

19

Módosította a 6/2022 (III.29) önkormányzati rendelet