Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 02

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.02.

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 29. § (2) bekezdés e) pontjában felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.