Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról szóló 7/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02 - 2022. 07. 03

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról szóló 7/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.07.02.

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.