Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete

a költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételének szabályozásáról

Hatályos: 2022. 05. 05

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete

a költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételének szabályozásáról

2022.05.05.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

2. §2 A Hivatal alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételére – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 50. § (2) bekezdésében meghatározott juttatások terhére – szerződés az alábbi feladatok elvégzésére köthető:

a) foglalkozás-egészségügyi feladatok,

b) jogi tevékenység,

c) tervezési, bonyolítói, szakértői feladatok,

d) belső ellenőrzési feladatok,

e) területrendezési tervek készítése,

f) területfejlesztési tervek készítése,

g) szerzői jogvédelem alá eső tevékenységek,

h) fordítói, tolmácsolási tevékenység,

i) pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés.

3. §3 A 2. § szerinti feladatokra szerződés a Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel köthető.

4. § (1) A szerződést írásban kell megkötni.

(2)4 A szerződésnek a Korm. rendelet 50. § (1) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a szakmai alapfeladatok keretében végzett szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő feladatellátás szabályozásáról szóló 7/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

1

A bevezető a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.