Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről szóló 18/1997. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 01 - 2022. 05. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről szóló 18/1997. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.01.

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.