Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 13 - 2022. 05. 12

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.13.

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014 (XI. 3.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Gánt Község Önkormányzata és intézményének összevont 2021. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 510.103.894,- Ft-ban határozza meg. Ezen belül: tárgyévi költségvetési bevételét

a) működési költségvetési bevételét 318.315.785 Ft

aa) működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 199.738.853 Ft

ab) közhatalmi bevételeket 82.460.000 Ft

ac) működési bevételeket 36.116.932 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési bevételét 107.211.557 Ft

ba) felhalmozásási célú támogatások ÁHT-on belülről 106.211.557 Ft

bb) felhalmozási bevételeket 1.000.000 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft

c) finanszírozási bevételét 84.576.552 Ft

ca) központi, irányítószervi támogatását 34.123.769 Ft

cb) 2020. évi pénzmaradványát 48.300.821 Ft tárgyévi költségvetési kiadását

cc) államháztatáson belüli megelőlegezését 2.151.962 Ft

d) működési kiadásait 263.516.785 Ft

da) személyi juttatásokat 44.415.012 Ft

db) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 6.701.738 Ft

dc) dologi kiadások 126.109.073 Ft

dd) ellátottak pénzbeli juttatásait 2.093.000 Ft

de) egyéb működési célú támogatásokat 84.197.962 Ft

e) felhalmozási kiadásait 159.840.823 Ft

ea) beruházások 82.369.156 Ft

eb) felújításokat 70.297.765 Ft

ec) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 7.173.902 Ft

f) finanszírozási kiadásait 86.746.286 Ft

fa) központi, irányítószervi támogatását 34.123.769 Ft

fb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 3.599.719 Ft

fc) hitel, kölcsön törlesztés 49.022.798 Ft költségvetési hiányát

g) működési költségvetési többletét 54.799.000 Ft

h) felhalmozási költségvetési hiányát 52.629.266 Ft

i) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetését 3.599.719 Ft

j) hitel, kölcsön törlesztését 49.022.798 Ft a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 48.300.821 Ft

k) 2020. évi tervezett pénzmaradványát 48.300.821 Ft. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló forrását 0 Ft összegben állapítja meg. Gánt Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) és intézménye 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a képviselő-testület e rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal hagyja jóvá.”

(2) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület az Óvoda 2021. évi központi, irányítószervi támogatását 34.123.769,- Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az Óvoda 2021. évi tartalékának összegét 9.599.871,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 0,- Ft-ban, a céltartalékok összegét 9.599.871,- Ft-ban határozza meg.”

3. § A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 81.480.156,- Ft-ban állapítja meg.”

4. § (1) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

8. melléklet

6. melléklet

11. melléklet

7. melléklet

12. melléklet