Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 20

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.20.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 98.592.726 Ft-tal növeli, a rendelet 1.,2.,4. sz. mellékletei szerint, kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok szerinti bontásban.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott módosítással Dunabogdány Község Önkormányzata 2021. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.269.685.265 Ft.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezetének bevételi oldalát 96.710.420 Ft-tal növeli a jelen rendelet 4/d. sz. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezetének kiadási oldalát 96.710.420 Ft-tal növeli a jelen rendelet 2/d. sz. melléklete szerint.

(3) Az 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak. Ezekkel a módosításokkal az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.260.991.217 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetének bevételi oldalát 51.970 Ft-tal növeli a jelen rendelet 4/b melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetének kiadási oldalát 51.970 Ft-tal növeli a jelen rendelet 2/b melléklete szerint.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 54.849.757 Ft.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda fejezetének bevételi oldalát 766.935 Ft-tal növeli a jelen rendelet 4/a melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda fejezetének kiadási oldalát 766.935 Ft-tal növeli a jelen rendelet 2/a melléklete szerint.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 110.491.592 Ft.

5. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Művelődési Ház fejezetének bevételi oldalát 1.063.401 Ft-tal növeli a jelen rendelet 4/c melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Művelődési Ház fejezetének kiadási oldalát 1.063.401 Ft-tal növeli a jelen rendelet 2/c melléklete szerint.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Művelődési Ház 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 28.433.063 Ft.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.